> IBU Cup 2019 Otepää » Otepää

UUDISED

Supersprindi võidud Norra ja Saksamaale, Talihärm neljas

Täna Otepääl alanud IBU karikasarja hooaja eelviimasel etapil võisteldi supersprindis. Uudse võistlusformaadi võitjateks tulid sakslanna Anna Weidel ja norralane Endre Stroemsheim. Eestlaste parima tulemuse tegi Johanna Talihärm, kes saavutas kõrge neljanda koha. 

Loe edasi…

Supersprindi kvalifikatsioonisõidu võit Norra, Lessing finaalis

Otepääl IBU karikasarja hooaja eelviimasel etapil on täna kavas supersprint. Ainsa eestlasena pääses kvalifikatsioonist edasi Roland Lessing. Võidu võttis norralane Aleksander Fjeld Andersen.

Loe edasi…

Otepää

Otepää

Otepää vald on loodud 1999.a. 22. oktoobril Otepää linna ja Pühajärve valla ühinemise teel. Valla pindalaks on 21 736 ha ja elanikke on ligi 4200. Poole elanike arvust moodustavad vallakeskuse – Otepää linna asukad. Vald asub Valga maakonna kirdeosas. Linn asetseb järskude nõlvadega lavaja kõrgendiku tasasel lael, keskmiselt 136 m üle merepinna. Valla koosseisu kuulub 21 küla, suuremad nendest on Sihva, Otepää, Pühajärve ning Vana-Otepää.

Geograafiline asend

Otepää vald asub Valga maakonnas. Valla üldpindala on 217 km2. Valda ümbritsevad Valga maakonnas Palupera, Puka ja Sangaste vallad, Võru maakonnas Urvaste vald ja Põlva maakonnas Kanepi ja Valgjärve vallad.

Otepää vald paikneb Otepää kõrgustikul, mille koguulatuseks on 1180 km2. Otepää valla territooriumil on valitsev vahelduv kupliline moreenmaastik, suurte kuppelmägede ning rohkete järvedega (ca 55). Suurim neist on Pühajärv. Kõrgeimad tipud on Kuutsemägi (217 m) ja Harimägi (212 m). Kõrgustiku servaaladel on kõrgusvahed küll väikesed, kuid reljeef on samuti väga liigestatud. Omapärase ja väärtusliku maastiku kaitseks on loodud suuremat osa valla territooriumist hõlmav Otepää Looduspark, mis hõlmab 22 430 hektarilist maa-ala.

Otepää peamiseks vaatamisväärtuseks on kupliline maastik, enam tähelepanuväärivateks paikadeks peetakse Otepää linnamäge, Hobustemäge, Väike Munamäge, Apteekrimäge, Armuallikat jt. Oluliseks puhkealaks on Pühajärv ja selle ümbrus – Pühajärve park, rand ja matkarajad. Teistest vaatamisväärsustest on olulisemad Otepää Maarja Luteri kirikuhoone (koos nn. “Talvekirikuga”), Vabadussõjas langenute mälestussammas, Tehvandi spordikeskus, Märdi veskitamm, Energiasammas, Pühajärve sõjatamm jt.

Otepää Looduspark asub Valga maakonna põhjaosas Otepää, Palupera, Puka ja Sangaste valla maadel ja hõlmab 1180 km2 suurusest Otepää kõrgustikust 230 km2 (19%) ning on oma territooriumi poolest suurim maastikukaitseala Eestis. Looduspargi territooriumist jääb välja Otepää linn. Otepää looduspargi kaitse-eesmärk on Otepää kõrgustikule iseloomuliku kuppelmaastiku ja bioloogilise mitmekesisuse, kohaliku elulaadi ja kultuuripärandi ning alalhoidliku looduskasutuse säilitamine, uurimine ja tutvustamine. Looduspargi kaitset korraldab Riikliku Looduskaitsekeskuse Põlva-Valga-Võru regioon. Looduspargi üheks tegevuse prioriteediks on turistide suunamiseks ning maastiku säästliku arengu tagamiseks olemasolevate matkaradade korrastamine, uute rajamine ning tähistamine. Renoveeritud on Pühajärve matkarada, samuti Pühajärve läheduses kulgev Murrumetsa matkarada. Prioriteetseteks tegevusteks on ka erinevate puhkekohtade korrastamine ja uute rajamine, sh nende jäätmekäitluse tagamine. Eesmärgiks on looduskeskkonna säästlik kasutamine ja turistide hajutamine, pereturismi ja säästliku turismiga tegeleva väikeettevõtluse arendamine.

Otepää valla ametlik koduleht http://www.otepaa.ee/

SA Tehvandi Spordikeskuse ametlik koduleht http://www.tehvandi.ee/

Eesti Laskesuusatamise Föderatsioon

info@biathlon.ee
Telefon: +372 766 3546
Mobiil: +372 50 64 083
Valga mnt 12, 67408 Nüpli küla,
Otepää vald